🥇 Horitzontal Consulting 【Precio 2022 】 Saltar al contenido

Horitzontal Consulting

Solicitar Presupuesto

Si consideras que el Administrador de fincas Horitzontal Consulting es el administrador que estas buscando no lo dudes y solicita un presupuesto.

Administrador de fincas Horitzontal Consulting

L’objectiu es de simplificar i dinamitzar la feina de les petites comunitats , implantant aquest sistema es beneficiaran de les avantatges, i operar sota un conjunt de regles. Gracies a aquesta nova forma de treball ens podran beneficiar fins un 60% de les quotes de la despesa d’administrador.

Per qui?

Per les Comunitats de Propietaris petites i que les zones comuns siguin mínimes. El President serà qui farà les reunions, vetllarà pel bon funcionament i pel compliment del acords de les reunions. Tindran cobertes totes les necessitats, amb total transparència i estarem en contacte amb el President via Mail. El President tindrà un codi que serà per on podrà entrar a la carpeta de la comunitat Virtual on estarà penjat tota la documentació comunitària (convocatòries, actes, estats de comptes, assegurança, contractes de manteniments, etc.)

Que oferim a aquestes comunitat?

  • Passar les quotes comunitàries mensual o trimestralment.
  • Pagament a proveïdors (aigua, llum, neteja, etc).
  • Relació de despeses i ingressos trimestral, semestral o anual.
  • Confeccionà un nou pressupost pel proper exercici.

NO assistirem a les reunions, sols hi haurà contacte amb el President de la comunitat .L’objectiu es abaratir les despeses comunitàries, tenint un bon servei i el major estalvi.